Pakalpojumi

Projektēšanas sadaļas

  • Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte
  • Būvprojekta vadība
  • Projektu vispārīgā daļa
  • Teritorijas sadaļa
  • Arhitektūras risinājumi
  • Konservācijas-restaurācijas daļa
  • Inženierdaļu projektētāju piesaiste

Konsultācijas īpašumam

  • Iegāde
  • Uzturēšana
  • Attīstība (būvnormatīvi, projektēšanas uzdevums, tāme)